Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Malé Kozmálovce

Starosta obce

Ladislav Pisch

 

Adresa: Malé Kozmálovce č. 49, 935 21

Mobil:    0905 551 517

Tel.:     036/ 634 28 30

Fax:      036/634 28 30

e-mail:   starosta@malekozmalovce.sk

 

 


Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu

je verejná funkcia. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného

a priameho volebného práva tajným hlasovaním ( čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb.

o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, vrátane hlavného kontrolóra,
c) sudcu,
d) prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
e) príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy.
 

Do kompetencie starostu patrí najmä:

a) zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b) vykonávať obecnú správu,
c) zastupovať obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
    osobám,
d) rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom,

    alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať obecné insígnie,
f) podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,
g) uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce.

 

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo- právnych vzťahoch obce

a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym

orgánom.

 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,

že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše

v lehote podľa § 12 ods. 6.

 

Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu

môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený

v § 13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku

mandátu starostu.


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Ivana Pischová

Obec nezdpovedá za obsah diskusných príspevkov.


1169092

Úvodná stránka