Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Malé Kozmálovce

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Marta Šadláková

 

Telefónny kontakt:      036/ 634 28 30

                                0905 825 667

e-mail:   kontrolor@malekozmalovce.sk 

 

 


1. Hlavného kontrolóra na 6 rokov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo formou uznesenia.

    Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému

    zastupiteľstvu, ktorému podáva o vykonanej kontrole správu minimálne 1-krát polročne.

    Z vykonanej kontroly vypracováva protokol s návrhom opatrení zo zistených nedostatkov .

 

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

    a) poslanca obecného zastupiteľstva,
    b) starostu,
    c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
    d) iného zamestnanca obce.

 

3. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány

    obce a pracovníkov obce. Vedie centrálnu evidenciu sťažnosti a petícií obyvateľov.

4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj

    do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia

    účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba

    vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie

    zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.


 

webygroup

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

Za obsah zodpovedá
Ivana Pischová

Obec nezdpovedá za obsah diskusných príspevkov.


562543

Úvodná stránka